• Başak Sokak No: 44/3 Küçükesat 06660 Çankaya / ANKARA

ÇEVRE POLİTİKAMIZ | Rubikon İnşaat

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Rubikon çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç olarak benimsemiştir.
Bu amacın başarılması için;

  • Tüm operasyonlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütecektir.
  • Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi sağlayacaktır.
  • Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır.
  • Kirlenmenin önlenmesi için;
  1. Yeni proje ve operasyonlarında çevre faktörünü dikkate alacaktır.
  2. Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunanları araştıracaktır.
  3. Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümü için çalışmalar yapacaktır.
  4. Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlayacaktır.
  5. Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenleyecektir.
  • Rubikon Çevre Politikası’nı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır.